Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 5 (2018): ICPESS NİĞDE 2018 ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE Mobilya Sektöründeki Personellerin Mühendisten Beklentileri (Örnek Bir Uygulama) Özet   PDF
Mehmet ÇOLAK, Tahsin ÇETİN, Abdi ATILGAN, Utku Sabit YAZGAN
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Muhasebe Meslek Mensupları Perspektifinden UFRS’nin Avantajlarının Seçilmiş Çalışmalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi Özet   PDF
Emine GÜLER
 
Cilt 6, Sayı 1 (2018): Ocak 2018 Nüfus Hakkında Bazı Yanılgılar Özet   PDF
Osman DEMİR
 
Cilt 1, Sayı 3 (2013): Temmuz 2013 Neo-Liberal Köle Pazarları Özet   PDF
Ahmet ATILGAN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 NPA of Banks in India Özet   PDF
Sanskriti SINGH
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 Obama Döneminde Türk-Amerikan İlişkileri: Model Ortaklıktan Eksen Kaymasına İniş Çıkışlar ve Ayrışan Çıkarlar Özet   PDF
Ömer KURTBAĞ
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımının Gelir Eşitsizliği İndeksleri ile Değerlendirilmesi Özet   PDF
Işın ÇETİN, Dilek MURAT
 
Cilt 6, Sayı 4 (2018): Ekim 2018 OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizleri Özet   PDF
Hacı Hayrettin TIRAŞ, Hüseyin AĞIR
 
Cilt 5, Sayı 3 (2017): Temmuz 2017 OECD Üye Ülkelerinin Sağlık Göstergeleri Açısından Etkinliklerinin Değerlendirilmesi ve Çoklu Uyum Analizi Özet   PDF
Cuma SONĞUR, Ahmet KAR, Mesut TELEŞ, İlkay Sevinç TURAÇ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2019): 2019 Ocak On The Relationship Between Financial Development and Trade Openness Özet   PDF
Suzan OĞUZ, Mirza HUSKIC
 
Cilt 6, Sayı 1 (2018): Ocak 2018 Ortaöğretim Kurumlarında Verilen Muhasebe Eğitiminin Muhasebecilik Mesleğine Uygunluğunun Değerlendirilmesi Özet   PDF
Abdülkadir PEHLİVAN, Murat KARLIKLI
 
Cilt 5, Sayı 3 (2017): Temmuz 2017 Osmanlı Dönemi Hâşiye Yazan Bosnalı Bazı Müfessirler Üzerine-II (1463-1878) Özet   PDF
Ekrem GÜLŞEN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013): Nisan 2013 Osmanlı Devlet Düzeni Üzerine Balkanlardan Bir Bakış Özet   PDF
Osman ÖZKUL
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Osmanlı Hâkimiyetinde Aynoroz Yarımdası’ndaki Kilise ve Manastırlar Özet   PDF
Vedat TURGUT
 
Cilt 6, Sayı 4 (2018): Ekim 2018 Payların Halka Arzında Kullanılan Yöntemin Şirket Değeri Üzerine Etkisi Özet   PDF
İbrahim SIRMA, Arif SALDANLI, Hakan BEKTAŞ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Pazar Şartlarında Maliyet-Kapasite-Fiyatlandırma ve Kar İlişkisinin Simülasyonu Özet   PDF
Recep YILMAZ, Mustafa AKPINAR
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Performance Analysis of Turkish Banking Sector in the Context of The Problem of Asymmetric Information Özet   PDF
Ferhat PEHLİVANOĞLU, Figen BÜYÜKAKIN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 Political Economy of the Islamist Party in a Muslim Democracy The Experience of PKS of Indonesia Özet   PDF
Raden Cecep Lukman YASIN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013): Nisan 2013 Potansiyel İnsan Kaynaklarının Niteliği Açısından Üretim Yönetimi Ders İçerikleri ve Türkiye’deki Üniversitelerde Bir Araştırma Özet   PDF
H. Zümrüt TONUS, Didem PAŞAOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 3 (2018): Temmuz 2018 Public Spending in the 20th Century: a Global Perspective, Kitap İncelemesi: Tanzi Vito ve Schuknecht Ludger (2000). Özet   PDF
Ersin YAVUZ, Eren ERGEN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Reorder Point and Replenishment Point of Dynamic Inventory Model under Shortages Özet   PDF
İbrahim Zeki AKYURT
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarını ve Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Özet   PDF
İlkay Sevinç TURAÇ, Gamze BAYIN DONAR
 
Cilt 5, Sayı 3 (2017): Temmuz 2017 Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Gamze KUTLU, Meryem TURGUT, Sinem MUT
 
Ocak 2015 Sahiplik Yapısı ve İhracat Yoğunluğunun İşletmelerin Karları Üzerindeki Etkisi Özet   PDF
Hakan TUNAHAN, Sinan ESEN, Bayram TOPAL
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014): Temmuz 2014 Sakarya’da İşsizliğin Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Emel İSLAMOĞLU
 
Toplam 301 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>