Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımının Gelir Eşitsizliği İndeksleri ile Değerlendirilmesi Özet   PDF
Işın ÇETİN, Dilek MURAT
 
Cilt 6, Sayı 4 (2018): Ekim 2018 OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizleri Özet   PDF
Hacı Hayrettin TIRAŞ, Hüseyin AĞIR
 
Cilt 5, Sayı 3 (2017): Temmuz 2017 OECD Üye Ülkelerinin Sağlık Göstergeleri Açısından Etkinliklerinin Değerlendirilmesi ve Çoklu Uyum Analizi Özet   PDF
Cuma SONĞUR, Ahmet KAR, Mesut TELEŞ, İlkay Sevinç TURAÇ
 
Cilt 6, Sayı 1 (2018): Ocak 2018 Ortaöğretim Kurumlarında Verilen Muhasebe Eğitiminin Muhasebecilik Mesleğine Uygunluğunun Değerlendirilmesi Özet   PDF
Abdülkadir PEHLİVAN, Murat KARLIKLI
 
Cilt 5, Sayı 3 (2017): Temmuz 2017 Osmanlı Dönemi Hâşiye Yazan Bosnalı Bazı Müfessirler Üzerine-II (1463-1878) Özet   PDF
Ekrem GÜLŞEN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013): Nisan 2013 Osmanlı Devlet Düzeni Üzerine Balkanlardan Bir Bakış Özet   PDF
Osman ÖZKUL
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Osmanlı Hâkimiyetinde Aynoroz Yarımdası’ndaki Kilise ve Manastırlar Özet   PDF
Vedat TURGUT
 
Cilt 6, Sayı 4 (2018): Ekim 2018 Payların Halka Arzında Kullanılan Yöntemin Şirket Değeri Üzerine Etkisi Özet   PDF
İbrahim SIRMA, Arif SALDANLI, Hakan BEKTAŞ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Pazar Şartlarında Maliyet-Kapasite-Fiyatlandırma ve Kar İlişkisinin Simülasyonu Özet   PDF
Recep YILMAZ, Mustafa AKPINAR
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Performance Analysis of Turkish Banking Sector in the Context of The Problem of Asymmetric Information Özet   PDF
Ferhat PEHLİVANOĞLU, Figen BÜYÜKAKIN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 Political Economy of the Islamist Party in a Muslim Democracy The Experience of PKS of Indonesia Özet   PDF
Raden Cecep Lukman YASIN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013): Nisan 2013 Potansiyel İnsan Kaynaklarının Niteliği Açısından Üretim Yönetimi Ders İçerikleri ve Türkiye’deki Üniversitelerde Bir Araştırma Özet   PDF
H. Zümrüt TONUS, Didem PAŞAOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 3 (2018): Temmuz 2018 Public Spending in the 20th Century: a Global Perspective, Kitap İncelemesi: Tanzi Vito ve Schuknecht Ludger (2000). Özet   PDF
Ersin YAVUZ, Eren ERGEN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Reorder Point and Replenishment Point of Dynamic Inventory Model under Shortages Özet   PDF
İbrahim Zeki AKYURT
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarını ve Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Özet   PDF
İlkay Sevinç TURAÇ, Gamze BAYIN DONAR
 
Cilt 5, Sayı 3 (2017): Temmuz 2017 Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Gamze KUTLU, Meryem TURGUT, Sinem MUT
 
Ocak 2015 Sahiplik Yapısı ve İhracat Yoğunluğunun İşletmelerin Karları Üzerindeki Etkisi Özet   PDF
Hakan TUNAHAN, Sinan ESEN, Bayram TOPAL
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014): Temmuz 2014 Sakarya’da İşsizliğin Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Emel İSLAMOĞLU
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Sanayi Sektöründeki Mevcut Çalışma Koşullarının “Düzgün İş” Performans Göstergeleri Açısından Değerlendirilmesi: Çorum İmalat Sanayi Örneği Özet   PDF
Menekşe ŞAHİN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Savunma Harcamaları Düzeyinin Belirlenmesi: Teorik Bir Tartışma Özet   PDF
Nurullah ALTUN
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 Savunma Harcamalarında Dışlama Etkisinin İncelenmesi: Panel Veri Analizi Özet   PDF
Selahattin BEKMEZ, M.Akif DESTEK
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak 2017 Sınıflandırılmış Fayda ve Sakıncalarıyla Paylaşım Planları ve Türkiye’deki Yasal Durum Özet   PDF
Başak Işıl Çetin
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleri için Ekonomik Büyüme ve Savunma Harcamaları İlişkisi: Panel Veri Analizi Özet   PDF
Taha EĞRİ, Bensu TİMUR, Canan Özge EĞRİ, Yüksel BAYRAKTAR
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Sectoral Analysis of Mergers and Acquisitions Activity of Newly Public Firms: The Case of Borsa Istanbul Özet   PDF
Uğur ÇELİKYURT
 
Cilt 3, Sayı 3 (2015): Temmuz 2015 Sermaye Piyasası Araçlarının İslami Finans Açısından Değerlendirilmesi Özet   PDF
İbrahim SIRMA
 
Toplam 290 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>