Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Sanayi Sektöründeki Mevcut Çalışma Koşullarının “Düzgün İş” Performans Göstergeleri Açısından Değerlendirilmesi: Çorum İmalat Sanayi Örneği Özet   PDF
Menekşe ŞAHİN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Savunma Harcamaları Düzeyinin Belirlenmesi: Teorik Bir Tartışma Özet   PDF
Nurullah ALTUN
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 Savunma Harcamalarında Dışlama Etkisinin İncelenmesi: Panel Veri Analizi Özet   PDF
Selahattin BEKMEZ, M.Akif DESTEK
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak 2017 Sınıflandırılmış Fayda ve Sakıncalarıyla Paylaşım Planları ve Türkiye’deki Yasal Durum Özet   PDF
Başak Işıl Çetin
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleri için Ekonomik Büyüme ve Savunma Harcamaları İlişkisi: Panel Veri Analizi Özet   PDF
Taha EĞRİ, Bensu TİMUR, Canan Özge EĞRİ, Yüksel BAYRAKTAR
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Sectoral Analysis of Mergers and Acquisitions Activity of Newly Public Firms: The Case of Borsa Istanbul Özet   PDF
Uğur ÇELİKYURT
 
Cilt 3, Sayı 3 (2015): Temmuz 2015 Sermaye Piyasası Araçlarının İslami Finans Açısından Değerlendirilmesi Özet   PDF
İbrahim SIRMA
 
Cilt 6, Sayı 5 (2018): ICPESS NİĞDE 2018 ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE Siyasal İletişimde Propaganda Aracı Olarak Seçim Müzikleri: 24 Haziran 2018 Seçimleri Örneği Özet   PDF
Emrah BUDAK
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 Siyasi Parti Mitinglerinin Gezgin Satıcı Problemi Yaklaşımı ile Analizi Özet   PDF
İrfan ERTUĞRUL, Abdullah ÖZÇİL
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Soğuk Savaş’tan Bir Kesit: Yapısal Değişiklikler ve Bloklar Arası İlişkiler (1960-1991) Özet   PDF
Mehmet ÖCAL
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): Nisan 2014 Sosyal Dışlanma ve Avrupa Birliği Yaklaşımı Özet   PDF
Sinem YILDIRIMALP
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): Nisan 2014 Sosyal Devlet Anlayışı Çerçevesinde Türkiye’de Sosyal Koruma Harcamalarının Gelişimi ve Yoksulluk Özet   PDF
Gül KAYALIDERE, Hande ŞAHİN
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Özerklik Sorunu Özet   PDF
Müslim DEMİR
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Sosyal Zekânın Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Özet   PDF
Hülya UZUN, Ali Çağrı BURAN, Elif Tuba BEYDİLLİ
 
Cilt 3, Sayı 4 (2015): Ekim 2015 Sosyo-Ekolojik Dönüşüm Karşısında Türkiye: Bir Alternatif Olarak Yeşil Büyüme Özet   PDF
Seyithan Ahmet ATEŞ, Muradiye ATEŞ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Stokastik Sınır Analizi: İstanbul Sanayi Odası’na Kayıtlı Firmalara Yönelik Bir Uygulama Özet   PDF
Tahsin AVCI, Atalay ÇAĞLAR
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak 2017 Swot Analysis for Determining the Tourism Potentials of Certain Regions: Akçakoca Özet   PDF
Öznur Bozkurt, Yusuf Altundaş
 
Cilt 4, Sayı 3 (2016): Temmuz 2016 Tarım Sektöründe “Dalında Satış Yöntemi” İle İmzalanan Forward Sözleşmelerin VUK ve TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesi Özet   PDF
Fırat ALTINKAYNAK
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Tüketicilerin Online Alışverişe Karşı Tutumlarını ve Online Alışveriş Yapma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Türkiye – Slovenya Karşılaştırması Özet   PDF
Mehmet İsmail YAĞCI, Mohamad EL-HASSAN, Ümit DOĞRUL
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 Tüketim Kültüründe Yeni Soyut İhtiyaçlar Yaratırken Televizyon Reklamlarının Rolü ve İşlevi Özet   PDF
Murat SEZGİN, Mehtap FARIMAZ
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Tüketim Toplumu Örneği Olarak Türkiye’nin Cari Açık ve Tüketici Kredileri İlişkisi Özet   PDF
Engin DÜCAN, Melike ATAY POLAT, Ercan BALCIOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Türk Dış Politikası’nda Afrika Açılımı Özet   PDF
Ebru OĞURLU
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014): Ekim 2014 Türk Hava Yolları'nın Havacılık Sektöründekı Konumu Özet   PDF
Haşmet GÖKIRMAK
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadına Yönelik Pozitif Ayrımcılık: Uzun Vadeli Sigorta Bakımından Bir Değerlendirme Özet   PDF
Berna GÖKÇEN AYAN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2015): Ekim 2015 Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Döneminde Kadro Dergisi’nin İdeolojik Tasarımı Özet   PDF
İhsan KARLI
 
Toplam 301 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>